معرفی مالتی مدیاهای آموزشی
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
Ultimate Beginner Blues Harmonica Basics, Vol 1 & 2
By Alfred Music

طبقه بندی: آموزش مالتی مدیا نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتدی تا متوسط نوع سی دی: DVD
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 90 دقیقه استدیوی ضبط: Alfred Music
سال انتشار: 2006 میلادی  
    

Harmonica Power! Norton Buffalo's Bag of Tricks
By Norton Buffalo

طبقه بندی: آموزش مالتی مدیا نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتدی تا متوسط نوع سی دی: DVD
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 90 دقیقه استدیوی ضبط: Homespun
سال انتشار: 2005 میلادی  
    

Harmonica Power! Norton Buffalo's Blues Techniques
By Norton Buffalo

طبقه بندی: آموزش مالتی مدیا نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته نوع سی دی: DVD
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 90 دقیقه استدیوی ضبط: Homespun
سال انتشار: 2005 میلادی