آثار صوتی سازدهنی
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Bluesy Chill Out - Vol.9
By Sacred Spirit
Bluesy Chill Out - Vol.9
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ
سبک: Blues نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 50:04 دقیقه تعداد آهنگها: 12 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: Higher Octave Music سال انتشار: 2003 میلادی
   

 

Airegin
By Toots Thielemans
Airegin
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 61:10 دقیقه تعداد آهنگها: 10 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: CBS سال انتشار: 1996 میلادی
   

 

Bluesette
By Toots Thielemans
Bluesette
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 60:00 دقیقه تعداد آهنگها: 13 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: CBS سال انتشار: 1985 میلادی
   

 

Toots in Sweden
By Toots Thielemans
Toots in Sweden
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 72:56 دقیقه تعداد آهنگها: 25 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: Metronome Records AB سال انتشار: 1959 میلادی