معرفی آثار مرتبط با سازدهني بلوز
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
FastTrack Harmonica1+Audio CD
By Blake Neely and Doug Downing

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتندی تا پیشرفته تعداد صفحات: 48 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز - راک زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Hal Leonard Corporation
سال انتشار: 2000 میلادی  
   

 

FastTrack Harmonica2+Audio CD
By Blake Neely and Doug Downing

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 48 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز - راک زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Hal Leonard Corporation
سال انتشار: 2007 میلادی  
   

 

Mel Bay Basic Blues Harmonica Method Book/CD Set
By David Barrett

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 36 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Mel Bay Publications, Inc
سال انتشار: 2015 میلادی  
   

 

Scales, Patterns & Bending Exercises #1: Level 2
By David Barrett

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 24 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Mel Bay Publications, Inc
سال انتشار: 2015 میلادی  
   

 

Harmonica Power! Norton Buffalo's Blues Techniques
By Norton Buffalo

طبقه بندی: آموزش مالتی مدیا نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته نوع سی دی: DVD
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 90 دقیقه استدیوی ضبط: Homespun
سال انتشار: 2005 میلادی  
   


 

Harmonica Power! Norton Buffalo's Bag of Tricks
By Norton Buffalo

طبقه بندی: آموزش مالتی مدیا نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتدی تا متوسط نوع سی دی: DVD
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 90 دقیقه استدیوی ضبط: Homespun
سال انتشار: 2005 میلادی  
   


 

Ultimate Beginner Blues Harmonica Basics, Vol 1 & 2
By Alfred Music

طبقه بندی: آموزش مالتی مدیا نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتدی تا متوسط نوع سی دی: DVD
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 90 دقیقه استدیوی ضبط: Alfred Music
سال انتشار: 2006 میلادی  
   


 

The Best of Sonny Boy Williamson
By Sonny Boy Williamson (Rice Miller)
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ
سبک: Blues نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت NA دقیقه تعداد آهنگها: 12 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: Polygram Uk سال انتشار: 2006 میلادی