معرفی کتاب های آموزشی
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
FastTrack Harmonica1+Audio CD
By Blake Neely and Doug Downing
FastTrack Harmonica1+Audio CD
طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتندی تا پیشرفته تعداد صفحات: 48 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز - راک زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Hal Leonard Corporation
سال انتشار: 2000 میلادی  
   


Rock n' Blues Harmonica+Audio CD
By Jon Gindick
Rock n' Blues Harmonica+Audio CD
طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتندی تا متوسط تعداد صفحات: 224 صفحه در قطع A4
سبک: عمومی - راک - بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Cross Harp Press
سال انتشار: 1996 میلادی  
   


Sonny Terry Licks for Blues Harmonica+Audio CD
By Tom Ball
Sonny Terry Licks for Blues Harmonica+Audio CD
طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 48 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Centerstream Publishing
سال انتشار: 1995 میلادی  
   


Little Walter & Big Walter Licks For Blues Harmonica+Audio CD
By Tom Ball
Little Walter & Big Walter Licks For Blues Harmonica+Audio CD
طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 126 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Centerstream Publishing
سال انتشار: 2000 میلادی