معرفی آثار مرتبط با سازدهنی جاز و پاپ
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
90 Yrs
By Toots Thielemans

طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 2 عدد به مدت NA دقیقه تعداد آهنگها: 10 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: Challenge سال انتشار: 2012 میلادی
   

 

The Brasil Project
By Toots Thielemans

طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 55:45 دقیقه تعداد آهنگها: 13 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: (P) 1992 BMG Entertainment سال انتشار: 1992 میلادی
   

 

4 Classic Albums Man Bites Harmonica / Pour Flirter / Toots Thielemans / Romantic Sounds Of
By Toots Thielemans

طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت NA دقیقه تعداد آهنگها: 25 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: AVID UK سال انتشار: 2016 میلادی