معرفی آثار مرتبط با سازدهنی جاز و پاپ
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
Airegin
By Toots Thielemans
Airegin
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 61:10 دقیقه تعداد آهنگها: 10 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: CBS سال انتشار: 1996 میلادی
   

 

Bluesette
By Toots Thielemans
Bluesette
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 60:00 دقیقه تعداد آهنگها: 13 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: CBS سال انتشار: 1985 میلادی
   

 

Toots in Sweden
By Toots Thielemans
Toots in Sweden
طبقه بندی: آرشیو صوتی نوع ساز: کروماتیک
سبک: Jazz نوع سی دی: Audio CD
تعداد سی دی: 1 عدد به مدت 72:56 دقیقه تعداد آهنگها: 25 آهنگ
کمپانی ارائه اثر: Metronome Records AB سال انتشار: 1959 میلادی